sinergiag6 weighttk

Sistema de monitoreo en tempo real da evolución do peso dos animais, que se integra dentro do Sinercontrol mediante comunicación inalámbrica, realizando a captura fiable do peso do animal, con total fiabilidade grazas ao procesado de datos e discriminación de medidas.

Vantaxes respecto de Mercado e outros produtos

1. Resposta á demanda do sector de consumo que precisa animais estándares, tanto en peso como en volume e formas, requisitos que cada vez están máis presentes e cuxo incumprimento supón grandes perdas económicas.

2. Permite a xestión optimizada do consumo de alimento posto que os datos achegados entrarán a formar parte do proceso de control en lazo pechando e permitirá ao AviBrain adaptar o proceso aos resultados reais de evolución dos animais.

3. Primeiro sistema de medida de peso en tempo real para uso en avicultura e outras explotacións gandeiras

sinergiag6 variablegfarm

Sistema de ventilación que permite o control adaptativo do fluxo de aire reducindo o número de elementos de ventilación e optimizando o consumo enerxético.

sinergiag6 smsilo
É o sistema de control ao voo do contido dos silos de alimento. Complementa ao sistema facilitando ás operadoras e responsables das explotacións a xestión do stock de alimento, a optimización das rutas de repartición, o control da evolución do consumo de alimento, en base aos datos obtidos co sistema WeightTK permite a obtención en tempo real do cociente de rendemento (Kg Alimentos / Kg Animal).

Permite a análise posterior para avaliar os factores que afectan o consumo de alimento (aspectos climáticos externos, variedade de animais?) e mesmo para optimizar a composición do penso.


Vantaxes respecto de Mercado e outros produtos

1. Utiliza medidores volumétricos para a pesada, os cales non ven afectados por variables externas (vento…) como ocorre co resto de sistemas.

2. Solución que envía o dato a SINERCONTROL e este á súa vez pódeo enviar á fábrica de pensos que forneza á granxa.

3. Permite elaborar programas de racionamento que axudan a mellorar os índices de transformación dos animais, garantindo unha maior eficiencia.

sinergiag6  sinersensor

Rede de sensores dixitais e analóxicos, e sistema de saídas e entradas distribuídas con bus inalámbrico que alimenta o control de procesos de SINERCONTROL