sinergiag6 truckaircheck logo
sinergiag6 truckaircheck

TruckaircheckSW facilita o control en tempo real de todas as variables medio ambientais que se producen no transporte da planta incubadora á granxa e dos pollitos recentemente nados, evitando así penalizar a súa futura saúde e rendemento.

TruckaircheckSW, achega eficiencia e produtividade por permitir a mellora das condicións ambientais que son críticas para o rendemento posterior da granxa e que se traducirá en:

• a redución da mortaldade no transporte
• a redución da mortaldade na primeira semana en granxa
• a mellora da taxa de crecemento
• a conversión alimenticia
• o rendemento en carne
• o desenvolvemento do sistema inmunológico.
TruckaircheckSW leva a cabo a toma de datos e
a monitoraxe en tempo real de:
• Temperatura interior en distintas sitúes habitáculo de transporte
• HR interior en distintas sitúes habitáculo de transporte
• % Ou2 interior en distintas sitúes habitáculo de transporte
• % CO2 interior en distintas sitúes habitáculo de transporte
• Velocidade fluxo de aire en distintas sitúes habitáculo de transporte
• Temperatura exterior e diferenza con temperatura interior no momento da descarga de pollitos
• Duración descarga de pollitos
• Número de apertura de portas e duración das mesmas
• Aceleracións/desaceleracións do camión
• Geo referenciación de rutas de camións para a optimización de custos loxísticos
sinergiag6 truckaircheck

Permite aos choferes de frota estar máis adestrados e motivados contribuíndo significativamente ao óptimo transporte dos pollitos.

– Minimiza no transporte o risco de someter aos pollitos a situacións non controladas.
– Prevén a formación de dióxido de carbono.
– Controla para manter dentro das caixas de transporte, a zona de neutralidade térmica.
– Evita a tensión do pollito por temperatura mellorando o benestar animal e unha eficiente evolución.
– Controla que o aire pre acondicionado que ingresa no habitáculo estea ben mesturado e flúa uniformemente a través de todas as caixas, absorbendo con eficacia e eliminando a calor metabólico producido polos pollitos.
– Controla os vehículos con carga completa ou parcial.
– Asegura a temperatura óptima das caixas de pollitos a través do control da optimización da temperatura do aire e a súa velocidade.
– Coñece os tempos no crítico proceso de carga e descarga.
– Controla a xestión operativa dos camioneiros.