sinergiag6 avicentinel

Sistema de alerta externo deseñado especialmente para instalacións gandeiras que proporciona á propietario información exhaustiva sobre as condicións ambientais da granxa recibindo alarmas sobre fallos eléctricos, informáticos, de temperatura, gases, fumes, combustibles…, a través de alarmas de SMS, WhatsApp, e-mail…

sinergiag6 fluminapixel

É o sistema de iluminación led con pantalla integrada IP65 e regulación de intensidade lumínica desde 0 lux. Integrado no bus inalámbrico, permite a regulación de cada punto de luz, introducindo un novo concepto de iluminación para granxas, o sistema de “iluminación pixelada”. Con este sistema conséguese un control preciso e exacto de cada punto de luz.

Vantaxes respecto de Mercado e outros produtos

1. Con el, é posible personalizar infinitas combinacións de luz e asocialas a puntos concretos do estado da pollada, dos eventos, da situación da luz natural (incorpórase ademais un programa especial que simula o amencer e o anoitecer de forma acelerada)

2. Os actuais sistemas de iluminación baséanse en “zonas” e non en “puntos”, co cal son máis caros (esixen máis elementos) e menos eficientes, ademais de non permitir a creación de ambientes.

3. Permite unha diminución de custos enerxéticos, un aforro en canto á duración dos elementos luminosos e tamén un aforro tanto de mantemento como da instalación.

sinergiag6 avibrain
Avibrain é o controlador do proceso, onde se centralizan todos os datos e recíbense as informacións de todos os sensores, e tómanse as decisións en función dos parámetros programados.

Constitúe ademais o interface co usuario mediante unha gran pantalla táctil de 19 polgadas, que simplifica a operación da granxa.

Integra ademais a central de alarmas, permitindo desta forma o envío real de alarmas xeradas no proceso.

Vantaxes respecto de Mercado e outros produtos

1. As solucións de SINERXIA G6 incorporan o control automático para poder tomar decisións en función dos periféricos instalados.

2. Permite realizar estimacións (de crecemento, consumos, custos, ingresos…), gardar históricos, extraer estatísticas…

3. Os controladores da competencia adoitan ser convencionais de menos polgadas, pechados e sen conexión con terceiros, mentres que o proposto por SINERXIA G6 é un controlador táctil de 15 polgadas en cristal líquido, de manexo sinxelo e intuitivo e capaz de enviar e recibir información de matadoiros, fábricas de pensos, servizos veterinarios…

4. Ao tratarse dun sistema aberto, pódenselle engadir cuantos equipos considérense apropiados